Historik

Kamratföreningen bildades 1997 och har som ändamål att:

Vidmakthålla samhörigheten mellan avgångna och nu tjänstgörande tekniska officerare.

Verka för att ta tillvara medlemmarnas intresse för försvarsmakten och för försvarets tekniska officerare

Sprida information om försvarsmakten och den Tekniska Tjänsten till föreningens medlemmar

Informationen skall i första hand förmedlas via TIFF

Genom sammankomster skall medlemmarna beredas tillfälle att mötas under trivsamma former

Föreningen har bildat lokala och regionala intresseavdelningar med samlingsorter i : Boden, Eksjö/Jönköping,

Enköping/Uppsala, Falun, Gävle, Göteborg/Halmstad, Hässleholm/Kristianstad, Revinge/Ystad, Kristinehamn/Karlstad,

Kungsängen, Linköping, Skövde, Stockholm, Strängnäs, Umeå, Visby, och Östersund/Sollefteå.

Föreningen har också en aktiv Museigrupp som ser till att den materiel och dokumentation som är kopplad till den

tekniska tjänsten registreras och förvaras i lokaler som disponeras i det nya militärmuseet inom Optand Tekniklands

huvudmannaskap i Östersund.

Gruppen arbetar också med att visa upp ATS historia, utbildningsverksamhet och den tekniska tjänstens

utveckling historiskt och vid den tid skolan var verksam i Östersund